Co nabízím

Jak pracuji

Nabízím psychoterapeutické a psychologické poradenství pro dospělé nebo dospívající osoby od 15 let. Poskytuji konzultace ve Slavičíně nebo Uherském Brodě i online.

Setkání je možné také formou konzultace v přírodě Bílých Karpat v okolí Bojkovic a Slavičína - pokud chcete u rozhovoru využít terapeutické moci zeleně, čerstvého vzduchu a volného nebe nad hlavou. Můžeme chodit i sedět, záleží na dohodě a počasí.

Psychoterapii vnímám jako prostor pro zastavení se a zorientování se ve svých potřebách, pocitech, myšlenkách nebo vlastních možnostech. Setkání se se sebou samým.

Jsem přesvědčena, že každý člověk má v sobě ukryty zdroje, které jej mohou posunout dál a pomoci mu zvládnout nepříjemná či složitá období. Mou úlohou je pomoci tuto vnitřní sílu v klientovi objevovat a doprovázet klienta při ujasňování si toho, co chce pomocí mých otázek a reflexí. Klient je pro mě rovnocenným partnerem, a proto je pro mě v psychoterapii důležitý respekt k životnímu příběhu každého člověka a jeho pohledům na svět. Psychoterapeutické konzultace vnímám jako společnou práci dvou lidí, blízkost a porozumění, ne jako udělování rad, souzení nebo poskytování rychlých řešení. Změny se nemusí dít hned, ale věřím, že když se pro ně někdo odhodlá, tak možné jsou.

demo

S čím Vám mohu pomoci?

Věřím, že každé téma, které je pro Vás důležité nebo jakékoliv pocity, které Vás více či méně tíží, mají v psychoterapii své místo. Může to být náročná životní situace, vztahové potíže, problémy v rodině nebo ve výchově, úzkosti, obavy, beznaděj, smutek či vztek, nejistota, významné rozhodnutí, potřeba něco ve svém životě udělat jinak nebo pocit, že nejste ve své kůži. Cílem konzultací může být i touha po hlubším sebepoznání, chuť se někam posunout a prozkoumat více sám sebe.

Pravidelně svou práci konzultuji se supervizory.

Řídím se Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.

O mně

Jsem psycholožka a psychoterapeutka.

Vystudovala jsem magisterskou jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a absolvovala jsem akreditovaný psychoterapeutický výcvik u institutu Dalet - Komplexní výcvik v psychoterapii a poradenství zaměřeném na řešení. Ve své práci využívám také dialogické a spolupracující přístupy, které mě oslovily ve vzdělávacím programu Možnosti dialogu od spolku Narativ, a krizovou intervenci. Inspirovaly mě ale i mnohé jiné kurzy, o kterých se více dočtete v mém podrobném profesním životopise zde.

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Kromě psychoterapie v privátní praxi spolupracuji s organizací na podporu mladých lidí po onkologické léčbě Společně k úsměvu a s organizací pro matky léčící se s onkologickým onemocněním Maminy s rakovinou a psychoterapeutickou linkou Sluchátko. Před narozením syna jsem pracovala jako psycholožka na základní škole. Dále mám zkušenosti s prací s dětmi (MŠ, ZŠ, děti s postižením), enviromentální výchovou, aktivizačními aktivitami pro osoby se schizofrenickým onemocněním a internetovým poradenstvím.

A co dělám, když nepracuji? Jsem ráda v přírodě, ať už pěšky, na kole, na běžkách nebo ve vodě, baví mě vaření, velmi mě naplňují setkání s mými blízkými, ráda vyrazím i za kulturou.

Ceník

Kolik sezení stojí?

  • Individuální konzultace přibližně 50 - 60 min – 800 Kč

Cena platí pro online konzultace i setkání v přírodě. U psychoterapeutických konzultací venku je možné domluvit se na delším setkání (90, případně 120 min).

Pro osoby ve finanční tísni nabízím slevu, na konkrétní částce se spolu dohodneme podle Vašich možností.

Nemám smlouvu se zdravotní pojišťovnou, sezení tedy hradí klient. S některými pojišťovnami spolupracuji v rámci preventivních programů: klienti VZP (111), ČPZP (205), ZPMV ČR (211), RBP (213) a ZP Škoda (209) mohou tedy využít příspěvek na psychoterapii dle aktuálních podmínek uvedených na webu jejich pojišťovny.

Platby přijímám hotově i převodem na účet.

Číslo účtu: 1466758010/3030

Pravidla spolupráce

Jak často se budeme scházet?

Frekvenci setkávání dohodneme podle Vašich potřeb a mých časových možností, většinou to bývá jednou za týden nebo za 2 týdny. Počet setkání je také na naší společné domluvě.

Jaké jsou storno podmínky?

Pokud budete potřebovat zrušit nebo přeložit objednanou konzultaci, potřebuji, abyste mi dali vědět alespoň 24 hod předem. Pokud se mi omluvíte později, budu požadovat uhrazení plné ceny jedné konzultace.

Kdy a jak mohu platit?

Platbu za konzultaci je možno uhradit na účet předem anebo nejpozději do sedmi dní od data našeho setkání. Můžete i platit na místě v hotovosti.

Jak je to s ochranou Vašich osobních údajů?

Všechny informace, které mi o sobě sdělíte, jsou důvěrné a zůstávají jen mezi námi, s výjimkou informací, na které se vztahuje zákonná ohlašovací povinnost. Správcem Vašich osobních údajů jsem pouze já (Mgr. Klára Sukaná, IČ: 08901503) a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě, pokud se spolu s klientem nedomluvíme jinak. Uchovávám pouze Vaše jméno a příjmení, Vaše telefonní číslo a případně e-mail, abych Vás mohla kontaktovat, a také pro účely daňové evidence. Data jsou zpracována v souladu se zákonem o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontakt

Jak se ke mně můžete objednat?

  • E-mail: terapie@klarasukana.cz
  • Telefon: 534 534 287 (během konzultací a ve svém osobním volnu neberu telefon, nechte mi zprávu v hlasové schránce a zavolám Vám zpět, jakmile to bude možné)

Při objednání uveďte, jestli se chcete potkat ve Slavičíně, Uherské Brodě nebo online!

Volný termín Vám mohu nabídnout většinou do dvou až tří týdnů. Můžete mě kontaktovat, pokud máte jakékoliv otázky nebo nejasnosti, ráda Vám telefonicky nebo emailem vše vysvětlím.

Kde se můžeme potkat?

  • Slavičín - Horní náměstí 111
  • Uherský Brod - Bří Lužů 114